Terug naar zonnepanelen

Welke type omvormers zijn er?

Het rendement van de omvormer beïnvloedt de stroomopbrengst. Tevens is de omvormer het meest kwetsbare onderdeel van een zonnepanelen installatie. De juiste omvormer kiezen is daarom essentieel.

Omvormers kunnen worden verdeeld in drie groepen:

  • String-omvormers
  • String-omvormers met optimizers
  • Micro-omvormers

Wat is een string-omvormer?

Bij een zonnepanelen installatie met een string-omvormer, worden de zonnepanelen in serie geschakeld en vervolgens op één centrale omvormer aangesloten. Een string-omvormer wordt daarom ook wel een centrale omvormer genoemd. Doordat in een serieschakeling de spanning per paneel optelt krijgt de centrale omvormer uiteindelijk genoeg spanning om te kunnen opstarten.

Het grote voordeel van een string-omvormer is de eenvoud van de installatie. Qua kosten is dit daardoor de voordeligste installatie. Het belangrijkste nadeel is, dat in een serieschakeling het zwakst presterende paneel leidend is voor de hele string. Dat betekent dat wanneer er één zonnepaneel minder vermogen levert, alle andere zonnepanelen daar last van hebben. Wanneer een deel, of zelfs maar één van de panelen een deel van de dag in de schaduw ligt, is deze opstelling niet de beste keuze. Ook wanneer panelen onderling een verschillende hellingshoek of een andere richting hebben, levert deze opstelling niet het beste resultaat op.

Wat is een string-omvormer met optimizers?

Het basisprincipe van een string-omvormer met optimizers is hetzelfde als een string-omvormer zonder optimizers. Er is echter een belangrijk verschil. Een zonnepaneel is niet direct in serie met andere zonnepanelen geschakeld, maar hier zit eerst een optimizer tussen. Een optimizer kan de spanning van elk zonnepaneel individueel dusdanig aanpassen, dat elk zonnepaneel zijn maximale vermogen aan de omvormer kan leveren. Hiermee wordt voorkomen dat minder goed presterende zonnepanelen een nadeel vormen voor de beter presterende zonnepanelen. Door de toevoeging van de optimizers is een dergelijke installatie duurder. Het geeft echter veel flexibiliteit bij het ontwerpen van een zonnepanelen installatie. Een dergelijke installatie kan bijvoorbeeld beter met schaduwwerking op een zonnepaneel omgaan.

Wat zijn micro-omvormers?

Een installatie met micro-omvormers werkt anders. Er wordt hier geen centrale omvormer gebruikt, maar achter ieder zonnepaneel wordt een kleine omvormer, een micro-omvormer geplaatst. Deze maakt van de gelijkspanning van het zonnepaneel direct 230 Volt wisselspanning. De Micro-omvormers worden vervolgens parallel aan elkaar verbonden op een kabel. Het voordeel hiervan is, dat elk paneel zijn vermogen kwijt kan. Een minder presterend paneel heeft geen invloed op de rest van het systeem. Er hangt geen grote, centrale omvormer in huis. Er hangt slechts een klein kastje, in de meterkast. Het nadeel van een installatie met micro-omvormers is dat het duurder is.

Omdat kwaliteit de basis is …

Contact Krachtdak