Terug naar zonnepanelen

Eigenschappen zonnepanelen

Zonnepanelen kunnen op verschillende manieren met elkaar vergeleken worden. Een belangrijk punt om een zonnepaneel op te beoordelen is het vermogen. Het vermogen van een zonnepaneel wordt aangegeven in Wattpiek.

Zonnepanelen die een hoog vermogen per vierkante meter hebben zijn duurder. Echter een hoog vermogen betekent ook, dat er minder zonnepanelen nodig zijn om een bepaald vermogen op te wekken. Doordat er minder zonnepanelen nodig zijn, zijn er minder kosten montage en is er minder montagemateriaal nodig. Een paneel met een hoog vermogen kan dus ondanks een hogere prijs een installatie opleveren met een lagere investering.

Een zonnepaneel met een hoog vermogen per vierkante meter kan ook van pas komen, als de ruimte op het dak beperkt is. Het hogere vermogen helpt om de maximale opbrengst uit de beschikbare ruimte te halen.

Het vermogen van een zonnepaneel blijft niet altijd hetzelfde. Dit neemt af als het zonnepaneel ouder wordt. De mate, waarin het vermogen afneemt (de degradatie), heeft dus invloed op de opbrengst van een zonnepaneel. Dat maakt degradatie een belangrijk kwaliteitsaspect. Hele goede zonnepanelen kennen een lage degradatie.

Er zijn gelukkig veel goede zonnepanelen. Echter de afmetingen en de technische specificaties van zonnepanelen verschillen. Ook het uiterlijk van een zonnepaneel speelt een rol. Omdat de situatie waarin zonnepanelen geplaatst worden steeds verschillend is, gaat het om het combineren van het juiste zonnepaneel bij de situatie.

Omdat kwaliteit de basis is …

Contact Krachtdak