zonnepaneel

Zonnepanelen

bliksemflits

Omvormer

smartphone

Monitor

stopcontact

Stroom

Zonnepanelen

Hoog vermogen

De zonnepanelen van Krachtdak hebben een hoog vermogen. Wij gebruiken het nieuwste type zonnepanelen met een uitstekende prijs/prestatie verhouding.

Lees verder: Wat is een goed zonnepaneel?

Langdurige garanties

Betrouwbaarheid en goede garantieregelingen zijn van groot belang. Krachtdak werkt daarom uitsluitend met de grootste en meest solide fabrikanten ter wereld.

Lees verder: Wat is een goed merk zonnepanelen?

Optimale dakbedekking

Door een assortiment met veel diversiteit kan Krachtdak altijd een passend zonnepaneel bieden.

Zonnepaneel

Omvormer

Perfecte match met de zonnepanelen

Het vermogen dat zonnepanelen opwekken hoeft niet altijd bij alle panelen gelijk te zijn. Dat kan komen door een verschil in ligging, maar ook bijvoorbeeld door schaduw. Daarom is deskundigheid vereist om de omvormer te selecteren, die het beste zal presteren bij de situatie waarin de zonnepanelen liggen.

Lees verder: Welke type omvormers zijn er?

Hoge efficiency

Krachtdak stemt het vermogen van de omvormer optimaal af op het vermogen van de zonnepanelen. Hierdoor werkt de omvormer maximaal efficiënt en levert de hoogste opbrengst.

Toekomstige uitbreiding

De mogelijkheid om in de toekomst uit te kunnen breiden met extra zonnepanelen wordt bepaald door de keuze van de omvormer. Met een goed advies van Krachtdak kom je niet voor verrassingen te staan.

Omvormer voor zonnepanelen

Monitoring

Inzicht in opbrengst

Door middel van een app kan je zelf de opbrengst van de zonnepanelen volgen op je telefoon, tablet of computer. Zo zie je hoe goed je installatie functioneert en dit helpt om te besparen op je energiekosten. De app wordt door Krachtdak voor je ingesteld.

App voor monitoring zonnepanelen installatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

De geschiktheid van een dak hangt af van het soort dakbedekking van het dak en daarnaast van de ligging van de zonnepanelen.

Voor de meeste soorten dakbedekking is er een montagesysteem, waarmee de zonnepanelen op het dak gemonteerd kunnen worden. Sommige soorten dakbedekking vergen een speciale montage. Laat je hierover altijd deskundig adviseren.

Daarnaast kan het rendement, dat op een dak kan worden behaald, het dak meer of minder geschikt maken. Daken die naar het noorden gericht zijn, ontvangen weinig directe zonnestraling. Dat maakt het lastig om een goed rendement te realiseren. In andere richtingen lukt dit eigenlijk altijd.

Verder varieert de opbrengst door de hellingshoek. Een zonnepaneel in zuidelijke richting met een hellingshoek van 35 graden heeft de hoogste opbrengst. Schaduw kan een probleem vormen voor een goede opbrengst. Dit vergt in ieder geval aandacht bij de selectie van het type omvormer. De omvormer moet om kunnen gaan met het verschil in zonnestraling, dat zonnepanelen door de schaduw ontvangen.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

Het aantal zonnepanelen, dat je nodig hebt, is van verschillende factoren afhankelijk. Het uitgangspunt om dit vast te stellen, is meestal de hoeveelheid elektriciteit die je nu jaarlijks verbruikt. Daarnaast is het goed om te bekijken, wat de verwachting in energieverbruik is. Blijft het verbruik constant of is er een toe- of afname te verwachten? Als dit duidelijk is, dan kunnen we een berekening maken voor het aantal zonnepanelen dat er nodig is om deze doelstelling te bereiken.

Het aantal wordt bepaald door het vermogen van een bepaald zonnepaneel, maar ook door de richting en hellingshoek waarin de zonnepanelen komen te liggen. Deze factoren hebben invloed op de opbrengst. Schaduwwerking kan het noodzakelijk maken om meer zonnepanelen te installeren om het gewenste vermogen op te kunnen wekken.

Wat betekent Wattpiek?

Wattpiek(Wp) is de meeteenheid, die wordt gebruikt om aan te geven hoeveel vermogen een zonnepaneel kan opwekken. Om de prestaties van zonnepanelen onderling te kunnen vergelijken, moeten de omstandigheden waaronder de prestaties worden gemeten precies hetzelfde zijn. Daarom zijn er internationaal standaarden vastgesteld van deze test-omstandigheden.

De belangrijkste zijn:

  • Sterkte van het licht, 1000 Watt/m2
  • Zonnecel temperatuur: 25°C

Het Wattpiek vermogen is het vermogen dat een zonnepaneel levert onder deze omstandigheden.

Leveren zonnepanelen energie in de winter?

Zonnepanelen werken niet alleen op direct zonlicht, maar op ook op diffuus licht. Daarom werken ze ook bij bewolkt weer. De piek van de opbrengst van zonnepanelen ligt tussen maart en oktober. Maar ook in de herfst en winter is er straling van de zon.

Moet ik zonnepanelen schoonmaken?

Het is niet noodzakelijk om zonnepanelen schoon te maken. Doordat zonnepanelen altijd schuin liggen, worden ze eigenlijk vanzelf schoongespoeld door de regen. Wil je de opbrengst echt optimaal houden, dan is het verstandig om de zonnepanelen bijvoorbeeld ieder jaar te reinigen met onthard water en een zachte borstel.

Wat is de levensduur van zonnepanelen?

Zonnepanelen zijn producten met een zeer lange levensduur. In Nederland kunnen zonnepanelen tot wel 40 jaar meegaan. Zonnepanelen worden onder de zwaarste omstandigheden getest. Bijvoorbeeld de impact van hagelstenen op een paneel wordt nagebootst. Fysiek zullen de panelen dus niet snel verslijten.

Wel wordt het vermogen van een paneel elk jaar een beetje minder. Fabrikanten geven vaak 25 garantie op het maximale verlies van vermogen van een zonnepaneel. Je verslijt dus in feite sneller het vermogen van het paneel dan het paneel zelf.

Omdat kwaliteit de basis is …

Contact Krachtdak